Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-image-width trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập bề rộng của viền ảnh (border-image) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-image-width: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị

 • value có thể là các giá trị được xác định bằng đơn vị đo.
 • value có thể là các con số. Mặc định value = 1.
 • value có thể là auto.

Ví Dụ

VD1: thuộc tính có giá trị là px.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
  border-image-width: 15px;
}

Xem Kết Quả

VD2: thuộc tính có giá trị là number.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
  border-image-width: 15;
}

Xem Kết Quả

VD3: Thuộc tính có giá trị là auto.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
  border-image-width: auto;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha