DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-image-width trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập bề rộng của viền ảnh (border-image) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-image-width: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị

 • value có thể là các giá trị được xác định bằng đơn vị đo.
 • value có thể là các con số. Mặc định value = 1.
 • value có thể là auto.

Ví Dụ

VD1: thuộc tính có giá trị là px.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
  border-image-width: 15px;
}

Xem Kết Quả

VD2: thuộc tính có giá trị là number.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
  border-image-width: 15;
}

Xem Kết Quả

VD3: Thuộc tính có giá trị là auto.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
  border-image-width: auto;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!