DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính background-blend-mode trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính backkground-blend-mode có tác dụng thiết lập chế độ hòa trộn của từng lớp layer.

Cú Pháp:

background-blend-mode: normal|multiply|screen|overlay|darken|lighten|color-dodge|saturation|color|luminosity;

Trong đó: Các giá trị tương ứng sẽ như sau:

 • normal -  Đây là giá trị mặc định, thiết lập chế độ bình thường.
 • multiply - Thiết lập chế độ nhân.
 • screen - Thiết lập chế độ screen.
 • overlay - Thiết lập chế độ overlay.
 • darken -Thiết lập chế độ draken.
 • lighten - Thiêt lập chế độ lighten.
 • color-dodge - Thiêt lập chế độ dodge.
 • saturation - Thiêt lập chế độ saturation .
 • color- Thiêt lập chế độ color.
 • luminosity- Thiêt lập chế độ luminosity.

Ví Dụ

-Click vào các link phía trên để xem từng ví dụ.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!