Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính background-blend-mode trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính backkground-blend-mode có tác dụng thiết lập chế độ hòa trộn của từng lớp layer.

Cú Pháp:

background-blend-mode: normal|multiply|screen|overlay|darken|lighten|color-dodge|saturation|color|luminosity;

Trong đó: Các giá trị tương ứng sẽ như sau:

  • normal -  Đây là giá trị mặc định, thiết lập chế độ bình thường.
  • multiply - Thiết lập chế độ nhân.
  • screen - Thiết lập chế độ screen.
  • overlay - Thiết lập chế độ overlay.
  • darken -Thiết lập chế độ draken.
  • lighten - Thiêt lập chế độ lighten.
  • color-dodge - Thiêt lập chế độ dodge.
  • saturation - Thiêt lập chế độ saturation .
  • color- Thiêt lập chế độ color.
  • luminosity- Thiêt lập chế độ luminosity.

Ví Dụ

-Click vào các link phía trên để xem từng ví dụ.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha