Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính tác động đến viền (boder) trên một lần khai báo.

Cú Pháp:

border: border-width border-style border-color;

Trong đó, các giá trị tương ứng với các thuộc tính và chức năng như sau:

  • border-width - Là độ dày của đường viền.
  • border-style - Là kiểu của đường viền.
  • border-color - Là màu của đường viền.

Ví Dụ

VD:

.border{
    border: 4px solid orange;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha