Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính backgorund-color trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính background-color có tác dụng thiết lập màu nền cho thành phần.

Cú Pháp:

selectors{
  background-color: value;
}

Trong đó:

 • selectors là đối tượng cần css(xem thêm)
 • value là giá trị màu của thuộc tính, có 4 kiểu màu được điền vào như sau:
  • Màu tên tiếng anh: red,green,blue,yellow,..
  • Mã màu hex: #fff,#000,... (xem thêm).
  • Mã màu rgb.
  • Mã màu rgba.

Ví Dụ

VD: Màu tên tiếng anh.

p{
  background-color: red;
}

Xem Kết Quả

VD: Màu mã hex.

p{
  background-color: #FF0000;
}

Xem Kết Quả

VD: Mã màu rgb.

p{
  background-color: rgb(255,0,0);
}

Xem Kết Quả

VD: Mã màu rgba. Đây là dạng mở rộng của rgb với thông số cuối cùng là opacity của màu sắc đó. Đậm dần từ 0->1.

p{
  background-color: rgba(255,0,0,0.4);
}

Xem Kết Quả

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha