DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính backgorund-color trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính background-color có tác dụng thiết lập màu nền cho thành phần.

Cú Pháp:

selectors{
  background-color: value;
}

Trong đó:

 • selectors là đối tượng cần css(xem thêm)
 • value là giá trị màu của thuộc tính, có 4 kiểu màu được điền vào như sau:
  • Màu tên tiếng anh: red,green,blue,yellow,..
  • Mã màu hex: #fff,#000,... (xem thêm).
  • Mã màu rgb.
  • Mã màu rgba.

Ví Dụ

VD: Màu tên tiếng anh.

p{
  background-color: red;
}

Xem Kết Quả

VD: Màu mã hex.

p{
  background-color: #FF0000;
}

Xem Kết Quả

VD: Mã màu rgb.

p{
  background-color: rgb(255,0,0);
}

Xem Kết Quả

VD: Mã màu rgba. Đây là dạng mở rộng của rgb với thông số cuối cùng là opacity của màu sắc đó. Đậm dần từ 0->1.

p{
  background-color: rgba(255,0,0,0.4);
}

Xem Kết Quả

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!