Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-top trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính của viền trên (border-top) cho 1 lần khai báo.

Cú Pháp:

border-top: border-width border-style border-color;

Trong đó:

  • border-top-width - Thiết lập độ dày của đường viền trái. Mặc định thì border-top-width là medium.
  • border-top-style - Thiết lập kiểu của đường viền trái. Mặc định thì border-top-style là none.
  • border-top-color - Thiết lập màu sắc của đường viền trái. Mặc định thì nó là màu của thành phần.

Ví Dụ

VD: Thiết lập viền trái cho thành phần.

p{
    border-top: 10px solid orange;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha