DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-bottom-left-radius trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập độ bo góc của cạnh phía dưới bên trái trên thành phần.

Cú Pháp:

border-bottom-left-radius: length;

Trong đó: length có thể là đơn vị đo độ dài trong CSS hoặc %. mặc định length = 0.

Ví Dụ

VD1: Với length là px.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  border-bottom-left-radius: 10px;
}

Xem Kết Quả

VD1: Với length là %.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  border-bottom-left-radius: 10%;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!