Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-style trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập kiểu của đường viền (border) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-style: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị sau:

Ví Dụ

VD: Thiết lập kiều cho viền của thành phần.

p{
    padding: 10px;
    border: 5px;
    border-color: orange;
    border-style: solid;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha