Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-image trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập viền là ảnh (border-image) cho thành phần trên một lần khai báo.

Cú Pháp:

border-image: source slice width outset repeat;

Trong đó:

 • source - đại diện cho thuộc tính border-image-source.
 • slice - đại diện cho thuộc tính border-image-slice.
 • width - đại diện cho thuộc tính border-image-width.
 • outset- đại diện cho thuộc tính border-image-outset.
 • repeat - địa diện cho thuộc tính border-image-repeat.

Ví Dụ

VD:

.border{
  width: 170%;
  border:35px solid transparent;
  height:300px;
  border-image: url(border.png) 30 10 10 round;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha