Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-color trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập màu sắc cho đường viền (border) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-color: color|transparent;

Trong đó:

 • color là giá trị màu trong CSS (mã màu hex, dải màu rgb,hsl,..).
 • transparent là giá trị màu trong suốt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập màu cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  border-width: 5px;
  border-style: solid;
  border-color: #000;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập màu trong suốt cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  border-width: 5px;
  border-style: solid;
  border-color: transparent;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha