TIN TUYỂN DỤNG

ADPIA tuyển dụng lập trình viên PHP

  • Mức Lương: 8.000.000 - 15.000.000
  • Địa điểm: Tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Hà Nội
  • Thời gian bắt đầu: 10-03-2019
  • Thời gian Kết thúc: 31-04-2019

EWAY tuyển dụng PHP developer up to 1000$

  • Mức Lương: up to 1000$
  • Địa điểm: 98 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
  • Thời gian bắt đầu: 01-06-2018
  • Thời gian Kết thúc: 06-08-2019