Bản Quyền


Tất cả các bài viết trên Website Toidicode.com đều được bảo vệ bởi hai giấy phép quốc tế:

Về cơ bản thì chúng tôi hoàn toàn không muốn xảy ra tranh chấp với các website khác. Nên chúng tôi sẽ có một vài điều cần lưu ý về bản quyền nội dung trên website của chúng tôi.

Chia sẻ

  • Tất cả mọi người muốn chia sẻ bài viết của chúng tôi phải để lại link bài viết ở phía dưới hoặc đầu bài viết.
  • Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trển website của chúng tôi.
  • Không được phép chia sẻ bài viết với mục đích thương mại.

Media

  • Tất cả các hình ảnh, media được phát hành trên website của chúng tôi phần lớn là tự chụp, tự thiết kế. Nên mọi hoạt động copy chỉnh sửa hình ảnh từ Website chúng tôi với mục đích thương mại hoặc không để lại nguồn thì đều được coi là bất hợp pháp.
  • Nếu như có bất kỳ hình ảnh nào trên website của chúng tôi mà có ảnh hưởng đến bản quyền của các bạn. Có thể liên hệ để chúng tôi xử lý!

Mọi điều khoản phía trên đều dựa trên tinh thần tự giác và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy chúng tôi rất mong mọi người tôn trọng nó!