Danh Mục: PYTHON CƠ BẢN

Python là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) do Guido van Rossum tạo ra năm 1990.

Đến nay thì cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ này rất đông, nếu so sánh từ bảng xếp hạng các ngôn ngữ năm 2017 thì Python đứng tứ 5 trong top 10 ngôn ngữ phổ biến nhất.

Với Python bạn có thể làm được nhiều điều khác nhau, như xây dựng web, application hay xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo ....

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia