Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 20: Hàm ẩn danh Lambda trong Python

Nếu như bạn đã tửng sử dụng javascript, jquery,.. thì chắc chắn bạn sẽ không lạ với kiểu khai báo biến, hàm như sau:

// javascript
var add = function (a, b) {
    return a + b;
}

Khái niệm này người ta gọi nó là lambda.

1, Lambda là gì?

Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.

Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.

Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.

2, Khai báo lambda.

Để khai báo một lambda trong Python chúng ta sử dụng cú pháp sau:

lambda arguments_list: expression

Trong đó:

  • lambda là keyword bắt buộc.
  • arguments_list là các tham số truyền vào lambda.
  • expression là các biểu thức xử lý lambda.

3, Ví dụ.

Ví dụ khai báo một lambda function để tính tổng của 2 biến.

add = lambda a, b: a + b

# call lambda

add(3, 4) # 7

Kiểm tra xem lambda có kiểu dữ liệu là gì

add = lambda a, b: a + b

type(add) # function

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

4 Comments

Cam on ban nhieu.

Phương Vy

4 năm trước

Em tình cờ tìm được bài viết và trang web của anh khi đọc học python, thấy cực hay và hữu ích hơn hẳn các trang khác luôn ạ, giao diện trang anh cũng tinh tế dễ đọc hơn hẳn, mong anh có thể ra thêm nhiều bài viết tuyệt vời hơn. Không biết anh có contact FaceBook hay gmail không ạ, vì em tìm nhưng không thấy ạ. Em cảm ơn!

Cảm ơn bạn!
Bạn nhắn vào fanpae: http://fb.com/toidicode hoặc email [email protected] nhé bạn

Vũ Thanh Tài

4 năm trước

bai nay ngan vai __

quan

3 năm trước

Bình luận

Captcha