Danh Mục: Node.js CƠ BẢN

Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime - một trình thông dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt Chrome. Và với nhiều ưu điểm khác thì Nodejs quả thật là một xu hướng lập trình mới cho các web developver.

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia