Danh Mục: EXPRESS FRAMEWORK

Express là một module hay nói theo cách thường được nhắc đến thì nó là một framework trong node.js. Express framework cung cấp cho chúng ta đầy đủ tiện ích để có thể xây dựng một ứng dụng web hay một API.

Dưới đây là một số các tính năng của express framework:

  • Tạo ra các thiết lập lớn trả về các HTTP request.
  • Cơ chế routes rất dễ dùng và đa dạng.
  • Cho phép truyền tham số vào các trang HTML.

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia