Danh Mục: MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa nền tảng mã nguồn mở, MongoDB thuộc họ NoSQL và được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, trong đó các bảng được cấu trúc một cách linh hoạt (không theo một cấu trúc nhất định nào). Và cũng chính bởi vì lí do này nên MongoDB có thể dùng để lưu trữ các dữ liệu phức tạp và không có cấu trúc hay người ta còn gọi là bigdata...

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia