DANH MỤC: MongoDB

Bài 5: Xóa Database trong MongoDB


Bài trước mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo database trong MongoDB rồi. Bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lệnh xóa database trong MongoDB.

1, Lệnh Xóa database trong MongoDB.

-Để xóa database trong MongoDB các bạn sử dụng cú pháp sau:

db.dropDatabase()

-CHÚ Ý: Lệnh này dùng để xóa current database, nên khi sử dụng nó thì bắt buộc bạn phải switch vào database cần xóa thì mới thành công.

VD: Xóa database toidicodedb.

MongoDB Enterprise > show dbs
admin        0.000GB
local        0.000GB
toidicodedb  0.000GB
MongoDB Enterprise > use toidicodedb
switched to db toidicodedb
MongoDB Enterprise > db.dropDatabase()
{ "dropped" : "toidicodedb", "ok" : 1 }
MongoDB Enterprise >

Xóa Database trong MongoDB

Hình minh họa

-Kết quả trả về dạng:

{ "dropped" : DatabaseName, "ok" : 1 }

Là bạn đã xóa thành công database trên MongoDB rồi, nhưng nếu như bạn cần kiểm tra một cách chắc chắn thì có thể dùng lệnh show dbs để kiểm tra lại ví dụ:

Kiểm tra database đã được xóa trên MongoDB

2, Lời kết.

-Như vậy đến phần hiện tại là các bạn đã có thể tạo,xóa và kiểm tra database trên mongoDB được rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mới một collection trong MongoDB.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia