Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 5: Xóa Database trong MongoDB

Bài trước mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo database trong MongoDB rồi. Bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lệnh xóa database trong MongoDB.

1, Lệnh Xóa database trong MongoDB.

-Để xóa database trong MongoDB các bạn sử dụng cú pháp sau:

db.dropDatabase()

-CHÚ Ý: Lệnh này dùng để xóa current database, nên khi sử dụng nó thì bắt buộc bạn phải switch vào database cần xóa thì mới thành công.

VD: Xóa database toidicodedb.

MongoDB Enterprise > show dbs
admin        0.000GB
local        0.000GB
toidicodedb  0.000GB
MongoDB Enterprise > use toidicodedb
switched to db toidicodedb
MongoDB Enterprise > db.dropDatabase()
{ "dropped" : "toidicodedb", "ok" : 1 }
MongoDB Enterprise >

Xóa Database trong MongoDB

Hình minh họa

-Kết quả trả về dạng:

{ "dropped" : DatabaseName, "ok" : 1 }

Là bạn đã xóa thành công database trên MongoDB rồi, nhưng nếu như bạn cần kiểm tra một cách chắc chắn thì có thể dùng lệnh show dbs để kiểm tra lại ví dụ:

Kiểm tra database đã được xóa trên MongoDB

2, Lời kết.

-Như vậy đến phần hiện tại là các bạn đã có thể tạo,xóa và kiểm tra database trên mongoDB được rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mới một collection trong MongoDB.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha