Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Chạy chương trình đầu tiên với Express framework

Ở bài trước mình đã giới thiệu với mọi người về express framework và cách cài đặt nó rồi. Bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người chạy chương trình đầu tiên với Express Framework.

1, Chạy chương trình đầu tiên.

- Trước đây, khi muốn khởi tạo một con server thì chúng ta sẽ phải require module http. Nhưng khi đã sử dụng express framework thì chúng ta chỉ cần require express là mọi chuyện đã được giải quyết (vì trong express framework đã tích hợp sẵn module http).

- Cụ thể chúng ta sẽ khởi tạo một con server với express framework như sau:

+Đầu tiên các bạn tạo cho mình tệp tin có tên server.js nằm ở local như sau:

|-node_modules/
|-server.js

 File server.js có nội dung như sau:

//require express
var express = require('express');
//khởi tạo express
var app = express();
//xét cổng port 8000 cho server
app.listen(8000);

-Chỉ với vài dòng code ngắn gọn như kia là chúng ta đã khởi tạo được một con server rồi. Nhưng khi chúng ta run server (xem lại) lên và chạy thì nó sẽ báo lỗi 404 với nội dung như sau:

Cannot GET /

-Bạn đừng quá lo lắng vì nó báo lỗi như thế là bạn đang làm đúng đó :D.

-Chúng ta hãy nhìn lại đoạn code phía trên. Ở đoạn code trên chúng ta mới chỉ khởi tạo server cho nó chứ chúng ta chưa định danh cho từng param sẽ có hành động là gì? Và cụ thể đoạn code trên chúng ta sẽ sửa lại như sau:

//require express
var express = require('express');
//khởi tạo express
var app = express();
// tạo hành động cho url /
app.get('/', function (req, res) {
    res.send('hello world!');
});
//xét cổng port 8000 cho server
app.listen(8000);

Ở đoạn code trên mình đã thêm định tuyến cho url dạng trang chủ ( ở đây là http://localhost:8000) là sẽ trả về dòng chữ 'Hello world'.  Định tuyến này trong express framework gọi là routing (bài sau mình sẽ giới thiệu với mọi người).

2, Lời kết.

-Bài này chúng ta chỉ dừng ở đây thôi! Mọi người chú ý cho mình đoạn code khởi tạo server đầu tiền, vì các bài sau mình sẽ không nhắc lại nó nữa.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha