DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính background trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính có tác dụng thiết lập nền cho thành phần.

Cú Pháp:

background: bg-color bg-image position/bg-size bg-repeat bg-origin bg-clip bg-attachment initial|inherit;

Trong đó: Các thành phần có các giá trị tương ứng như sau:

background-color Thiết lập màu cho nền
background-image Thiết lập một hoặc nhiều nền ảnh cho thành phần.
background-position Thiết lập vị trí của nền ảnh.
background-size Thiết lập kích cỡ của nền ảnh.
background-repeat Thiết lập xem nền ảnh có được lặp lại hay không.
background-origin Xác định vị trí hiển thị của nền.
background-clip Specifies the painting area of the background images
background-attachment Thiết lập xem background được scroll theo thành phần hay cố định.

Ví Dụ

VD: Thiết lập nền cho body.

body{
    background: #dddddd url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png") no-repeat fixed center; 
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!