Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính background trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính có tác dụng thiết lập nền cho thành phần.

Cú Pháp:

background: bg-color bg-image position/bg-size bg-repeat bg-origin bg-clip bg-attachment initial|inherit;

Trong đó: Các thành phần có các giá trị tương ứng như sau:

background-color Thiết lập màu cho nền
background-image Thiết lập một hoặc nhiều nền ảnh cho thành phần.
background-position Thiết lập vị trí của nền ảnh.
background-size Thiết lập kích cỡ của nền ảnh.
background-repeat Thiết lập xem nền ảnh có được lặp lại hay không.
background-origin Xác định vị trí hiển thị của nền.
background-clip Specifies the painting area of the background images
background-attachment Thiết lập xem background được scroll theo thành phần hay cố định.

Ví Dụ

VD: Thiết lập nền cho body.

body{
    background: #dddddd url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png") no-repeat fixed center; 
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha