Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-bottom-color trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập màu sắc cho đường viền dưới (border-bottom).

Cú Pháp:

border-bottom-color: color|transparent;

Trong đó:

 • color - là màu sắc cho viền.
 • transparent - màu trong suốt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập màu nền cho thẻ p

p{
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 3px;
  border-bottom-color: orange;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập màu nền trong suốt cho thẻ p

p{
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 3px;
  border-bottom-color: transparent;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha