DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính backgorund-clip trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng chỉ định vùng hoạt động của nền trên thành phần.

Cú pháp:

background-clip: border-box|padding-box|content-box;

Trong đó, các giá trị sẽ có chức năng tương ứng như sau:

  • border-box - Đây là giá trị mặc định. Xác định vùng background được cắt bớt theo vùng chứa border.
  • content-box - Xác định vùng background được cắt theo vùng nội dung.
  • padding-box - Xác định vùng background được cắt theo vùng padding.

Ví Dụ

-Click vào từng link phía trên để xem ví dụ.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!