Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính backgorund-clip trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng chỉ định vùng hoạt động của nền trên thành phần.

Cú pháp:

background-clip: border-box|padding-box|content-box;

Trong đó, các giá trị sẽ có chức năng tương ứng như sau:

  • border-box - Đây là giá trị mặc định. Xác định vùng background được cắt bớt theo vùng chứa border.
  • content-box - Xác định vùng background được cắt theo vùng nội dung.
  • padding-box - Xác định vùng background được cắt theo vùng padding.

Ví Dụ

-Click vào từng link phía trên để xem ví dụ.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha