Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-left-top trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập màu sắc cho viền trên (border-top) của thành phần.

Cú Pháp:

border-left-color: color|transparent;

Trong đó:

  • color là các kiểu màu sắc mà CSS hỗ trợ (mã màu HEX, tên màu tiếng anh, dải màu rgb,hsl,..).
  • transparent là màu trong suốt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập màu sắc viền trên cho thành phần.

p{
    border: 10px solid orange;
    border-top-color: red;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập màu viền trên của thành phần là trong suốt.

p{
    border: 10px solid orange;
    border-top-color: transparent;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha