DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính backgorund-image trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính background-image có tác dụng thiết lập ảnh nền cho thành phần.

Cú Pháp:

background-image: url;

Trong đó, url là đường dẫn của hình ảnh. Nếu muốn thiết lập nhiều nền ảnh thì các ảnh được ngăn cách nhau bằng dấu ,

Ví Dụ

VD1: Thiết lập ảnh nền cho thuộc tính.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll; 
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập nhiều nền ảnh trong một thành phần.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png"), url(https://toidicode.com/upload/images/favicon144.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll; 
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!