Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính backgorund-image trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính background-image có tác dụng thiết lập ảnh nền cho thành phần.

Cú Pháp:

background-image: url;

Trong đó, url là đường dẫn của hình ảnh. Nếu muốn thiết lập nhiều nền ảnh thì các ảnh được ngăn cách nhau bằng dấu ,

Ví Dụ

VD1: Thiết lập ảnh nền cho thuộc tính.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll; 
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập nhiều nền ảnh trong một thành phần.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png"), url(https://toidicode.com/upload/images/favicon144.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll; 
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha