Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính background-attachment trong CSS

Cú Pháp

-Thiết lập background sẽ được cuộn theo scroll hay cố định theo thành phần.

Cú pháp:

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;

Trong đó: Các giá trị tường ứng.

Value Description
scroll Nền cuộn theo thành phần. Đây là giá trị mặc định.
fixed Nền được cố định với khung hình.
local Giống scroll.
initial Thiết lập thuộc tính về giá trị mặc định.
inherit Kế thừa giá trị từ thành phần cha.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập background cố định.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll; 
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập background scroll theo thành phần.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed; 
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha