DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính background-attachment trong CSS


Cú Pháp

-Thiết lập background sẽ được cuộn theo scroll hay cố định theo thành phần.

Cú pháp:

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;

Trong đó: Các giá trị tường ứng.

Value Description
scroll Nền cuộn theo thành phần. Đây là giá trị mặc định.
fixed Nền được cố định với khung hình.
local Giống scroll.
initial Thiết lập thuộc tính về giá trị mặc định.
inherit Kế thừa giá trị từ thành phần cha.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập background cố định.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: scroll; 
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập background scroll theo thành phần.

body{
  background-image: url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed; 
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!