DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính backgorund-size trong CSS3


Cú pháp

-Thuộc tính có tác dụng thiết lập kích cỡ của background.

Cú Pháp:

background-size: auto|length|cover|contain;

Trong đó, các giá trị sẽ có các chức năng tương ứng như sau:

 • auto - Đây là giá trị mặc định xem demo
 • cover - Xác định giá trị auto theo nội dung xem demo
 • contain - Tự chia tỉ lệ đến kích thước phù hợp với nội dung xem demo

Ví Dụ

VD1: Khi điền 1 giá trị.

.background{
  background: url(https://toidicode.com/upload/images/logo.png);
  background-repeat: no-repeat;
  border:10px dotted #000;
  width: 210px;
  padding: 15px;
  background-size: 100px;
}

VD2: Khi điền 2 giá trị.

.background{
  background: url(https://toidicode.com/upload/images/logo.png);
  background-repeat: no-repeat;
  border:10px dotted #000;
  width: 210px;
  padding: 15px;
  background-size: 100px 200px;
}

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!