Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính backgorund-size trong CSS3

Cú pháp

-Thuộc tính có tác dụng thiết lập kích cỡ của background.

Cú Pháp:

background-size: auto|length|cover|contain;

Trong đó, các giá trị sẽ có các chức năng tương ứng như sau:

 • auto - Đây là giá trị mặc định xem demo
 • cover - Xác định giá trị auto theo nội dung xem demo
 • contain - Tự chia tỉ lệ đến kích thước phù hợp với nội dung xem demo

Ví Dụ

VD1: Khi điền 1 giá trị.

.background{
  background: url(https://toidicode.com/upload/images/logo.png);
  background-repeat: no-repeat;
  border:10px dotted #000;
  width: 210px;
  padding: 15px;
  background-size: 100px;
}

VD2: Khi điền 2 giá trị.

.background{
  background: url(https://toidicode.com/upload/images/logo.png);
  background-repeat: no-repeat;
  border:10px dotted #000;
  width: 210px;
  padding: 15px;
  background-size: 100px 200px;
}
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha