Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính backgorund-origin trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng xác định vị trí hiển thị của nền (background) trên thành phần.

Cú Pháp:

background-origin: padding-box|border-box|content-box;

Trong đó, các giá trị sẽ có các chức năng tương ứng như sau:

  • padding-box - Xác định giá trị tương đối theo vùng chứa padding.
  • border-box - Xác định giá trị tương đối theo vùng chứa border.
  • content-box - Xác định giá trị tương đối theo vùng chứa nội dung.

Ví Dụ

-Click vào từng link phía trên để xem ví dụ cụ thể.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha