DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính backgorund-origin trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng xác định vị trí hiển thị của nền (background) trên thành phần.

Cú Pháp:

background-origin: padding-box|border-box|content-box;

Trong đó, các giá trị sẽ có các chức năng tương ứng như sau:

  • padding-box - Xác định giá trị tương đối theo vùng chứa padding.
  • border-box - Xác định giá trị tương đối theo vùng chứa border.
  • content-box - Xác định giá trị tương đối theo vùng chứa nội dung.

Ví Dụ

-Click vào từng link phía trên để xem ví dụ cụ thể.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!