DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-image-source trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập đường dẫn tới ảnh được sử dụng làm viền (border-image) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-image-source: none|image;

Ví dụ

VD: Thiết lập viền ảnh cho thẻ p

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!