Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-image-source trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập đường dẫn tới ảnh được sử dụng làm viền (border-image) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-image-source: none|image;

Ví dụ

VD: Thiết lập viền ảnh cho thẻ p

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15% fill;
  border-image-repeat: round;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha