Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-top-width trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập bề dày đường viền trên (border-top) của thành phần.

Cú Pháp:

border-bottom-width: medium|thin|thick|length;

Trong đó, các giá trị các chức năng tương ứng như sau:

  • medium - Thiết lập độ dày trung bình cho viền trên. Đây là giá trị mặc định.
  • thin - Thiết lập độ dày gầy cho viền trên.
  • thick - Thiết lập độ dày rộng cho viền trên.
  • length - là các đơn vị đo độ dài trong CSS.

Ví Dụ

VD:

p{
    padding: 10px;
    border: 10px solid orange;
    border-top-width: 10px;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha