Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-image-repeat trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem ảnh viền (border-image) được lặp như thế nào hoặc làm tròn hay kéo dãn.

Cú Pháp:

border-image-repeat: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị sau:

 • stretch - kéo dãn (đây là giá trị mặc định).
 • repeat - lặp lại.
 • round - làm tròn.

Ví Dụ

VD:

.border{
  border:35px solid transparent;
  border-image-source: url(border.png);
  height: 300px;
  border-image-slice: 170;
  border-image-width: 15px;
  border-image-repeat: stretch;
}
.border2{
  border:35px solid transparent;
  border-image-source: url(border.png);
  height: 300px;
  border-image-slice: 20%;
  border-image-width: 25px;
  border-image-repeat: round;
}
.border3{
  border:35px solid transparent;
  border-image-source: url(border.png);
  height: 300px;
  border-image-slice: 20%;
  border-image-width: 25px;
  border-image-repeat: repeat;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha