Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-image-outset trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng viền ảnh (border-image) đổ ra phía bên ngoài thành phần.

Cú Pháp:

border-image-ouset: value;

Trong đó: value có thể là 1, 2, 3, 4 giá trị với chức năng tương tự như thuộc tính margin padding. Mặc định thì thuộc tính có giá trị bằng 0.

Ví Dụ.

VD:

border{
    border:35px solid transparent;
    border-image-source: url(border.png);
    height: 300px;
    border-image-slice: 170;
    border-image-width: 15px;
    border-image-repeat: stretch;
    border-image-outset: 10px;
  }
  .border2{
    border:35px solid transparent;
    border-image-source: url(border.png);
    height: 300px;
    border-image-slice: 20%;
    border-image-width: 25px;
    border-image-repeat: round;
    border-image-outset: 10px 15px;
  }
  .border3{
    border:35px solid transparent;
    border-image-source: url(border.png);
    height: 300px;
    border-image-slice: 20%;
    border-image-width: 25px;
    border-image-repeat: repeat;
    border-image-outset: 15px 20px 35px 30px;
  }

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha