DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-bottom-style trong CSS


Cú pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập kiểu của đường viền dưới (border-bottom) trên thành phần.

Cú pháp:

border-bottom-style: value;

Trong đó, value sẽ có các giá trị và các chức năng tương ứng sau:

Ví Dụ

-Click vào từng link phía trên để xem chi tiết tưng thuộc tính. 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!