Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-bottom-style trong CSS

Cú pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập kiểu của đường viền dưới (border-bottom) trên thành phần.

Cú pháp:

border-bottom-style: value;

Trong đó, value sẽ có các giá trị và các chức năng tương ứng sau:

Ví Dụ

-Click vào từng link phía trên để xem chi tiết tưng thuộc tính. 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha