Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính border-bottom-right-radius trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập độ bo góc của cạnh phía dưới bên phải trên thành phần.

Cú Pháp:

border-bottom-left-radius: length;

Trong đó: length có thể là đơn vị đo độ dài trong CSS hoặc %. mặc định length = 0.

Ví Dụ

VD1: Với length là px.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  border-bottom-right-radius: 10px;
}

Xem Kết Quả

VD1: Với length là %.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  border-bottom-left-radius: 10%;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha