Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính clip trong CSS.

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng cắt một thành phần theo hình chữ nhật từ hình gốc (sử dụng kèm với position: absolute). Thường thì thuộc tính này hay được dùng để cắt các ảnh có kích thước lớn.

Cú Pháp:

clip: auto|shape;

Trong đó:

  • auto - Không cắt. Đây là giá trị mặc định.
  • shape - Cắt hình theo hình chữ nhật theo cú pháp: rect (top, right, bottom, left).

Ví Dụ

VD1:

img{
    position: absolute;
    clip: auto;
}

 Xem Kết Quả

VD2: Cắt theo hình chữ nhật.

.clip{
    position: absolute;
    clip: rect(0px,170px,69px,45px);
}

 Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha