DANH MỤC: Box

Thuộc tính left trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập vị trí bên trái của thành phần (dùng chung với thuộc tính position).

Cú Pháp:

left: auto|length;

Trong đó:

 • auto - Trình duyệt sẽ tự động tính toán và thiết lập vị trí. Đây là giá trị mặc định.
 • length - Sử dụng các đơn vị đo trong CSS để thiết lập vị trí cho thành phần. Chấp nhận giá trị âm.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập vị trí cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  height: 150px;
  position: absolute;
  left: 50px;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập vị trí cho thẻ p. với giá trị âm

p{
  background-color: orange;
  height: 150px;
  position: absolute;
  left: -50px;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!