DANH MỤC: Box

Thuộc tính margin-bottom trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập căn lề dưới cho thành phần.

Cú pháp:

margin-bottom: length|auto;

Trong đó:

  • length - Thiết lập khoảng cách lề bằng các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận giá trị âm.
  • auto - Trình duyệt sẽ tự động tính toán và thiết lập giá trị.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập căn lề dưới cho thành phần.

p{
    background-color: orange;
    height: 50px;
    margin-bottom: 20px;
}

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!