Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính margin-bottom trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập căn lề dưới cho thành phần.

Cú pháp:

margin-bottom: length|auto;

Trong đó:

  • length - Thiết lập khoảng cách lề bằng các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận giá trị âm.
  • auto - Trình duyệt sẽ tự động tính toán và thiết lập giá trị.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập căn lề dưới cho thành phần.

p{
    background-color: orange;
    height: 50px;
    margin-bottom: 20px;
}
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha