DANH MỤC: Box

Thuộc tính margin trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính căn lề trên một lần khai báo.

Cú pháp:

margin: length|auto;

Trong đó:

 • length  - Thiết lập căn lề với các đơn vị đo trong CSS.
 • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán và thiết lập giá trị. Đây là giá trị mặc định.

Ví Dụ

VD1: Khi truyền 1 giá trị vào.

p{
  margin: 30px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

VD2: Khi truyền 2 giá trị vào.

p{
  margin: 30px 20px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

VD3: Khi truyền 3 giá trị vào.

p{
  margin: 30px 20px 40px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

VD4: Khi truyền 4 giá trị vào.

p{
  margin: 30px 20px 40px 15px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

 Tham Khảo

-Tham khảo thêm: https://toidicode.com/thuoc-tinh-margin-va-padding-trong-css-169.html

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!