Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính margin trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính căn lề trên một lần khai báo.

Cú pháp:

margin: length|auto;

Trong đó:

 • length  - Thiết lập căn lề với các đơn vị đo trong CSS.
 • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán và thiết lập giá trị. Đây là giá trị mặc định.

Ví Dụ

VD1: Khi truyền 1 giá trị vào.

p{
  margin: 30px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

VD2: Khi truyền 2 giá trị vào.

p{
  margin: 30px 20px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

VD3: Khi truyền 3 giá trị vào.

p{
  margin: 30px 20px 40px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

VD4: Khi truyền 4 giá trị vào.

p{
  margin: 30px 20px 40px 15px;
  background-color: orange;
  height: 300px;
}

 Tham Khảo

-Tham khảo thêm: https://toidicode.com/thuoc-tinh-margin-va-padding-trong-css-169.html

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha