Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính overflow trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem điều gì sẽ xảy khi nội dung vượt quá thành phần.

Cú pháp:

overflow: visible|hidden|scroll|auto;

Trong đó:

 • visible - Nội dung vượt quá sẽ tràn ra phía bên ngoài thành phần. Đây là giá trị mặc định.
 • hidden - Nội dung vượt quá sẽ bị ẩn đi.
 • scroll - Thành phần hiển thị thêm thanh scroll để kéo.
 • auto - Nội dung vượt quá thì sẽ thêm thanh scroll vào thành phần.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập overflow scroll cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  height: 100px;
  overflow: scroll;
}

VD2: Thiết lập overflow visible cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  height: 100px;
  overflow: visible;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha