DANH MỤC: Box

Thuộc tính height trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều cao của thành phần.

Cú Pháp:

height: auto|length;

Trong đó:

  • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán chiều cao của thành phân. Đây là giá trị mặc định.
  • length - Thiết lập chiều cao cho thành phần bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập cho thẻ p cao 150px

p{
    background-color: orange;
    height: 150px;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!