Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính height trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều cao của thành phần.

Cú Pháp:

height: auto|length;

Trong đó:

  • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán chiều cao của thành phân. Đây là giá trị mặc định.
  • length - Thiết lập chiều cao cho thành phần bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập cho thẻ p cao 150px

p{
    background-color: orange;
    height: 150px;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha