Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính margin-right trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập căn lề phải cho thành phần.

Cú Pháp:

margin-right: length|auto;

Trong đó:

  • length - Thiết lập giá trị bằng các giá trị đo trong CSS.
  • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán và thiết lập giá trị.

Ví Dụ

VD: Thiết lập căn lề phải cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    height: 50px;
    margin-right: 20px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha