Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính clear trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập các cạnh của phần tử không cho phép float (left,right) hoạt động.

Cú Pháp:

clear: none|left|right|both;

Trong đó:

 • none - Cho phép các float được hoạt động trên thành phần. Đây là giá trị mặc định.
 • left - Không cho phép float (left) được hoạt động trên thành phần.
 • right - không cho phép float (right) được hoạt động trên thành phần.
 • both - không cho phép float (cả left và right) được hoạt động trên thành phần.

Ví Dụ

VD1: clear: left.

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  clear: left;
}

Xem Kết Quả

VD2: clear: right.

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  clear: right;
}

Xem Kết Quả

VD3: clear: both.

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  clear: both;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha