DANH MỤC: Box

Thuộc tính clear trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập các cạnh của phần tử không cho phép float (left,right) hoạt động.

Cú Pháp:

clear: none|left|right|both;

Trong đó:

 • none - Cho phép các float được hoạt động trên thành phần. Đây là giá trị mặc định.
 • left - Không cho phép float (left) được hoạt động trên thành phần.
 • right - không cho phép float (right) được hoạt động trên thành phần.
 • both - không cho phép float (cả left và right) được hoạt động trên thành phần.

Ví Dụ

VD1: clear: left.

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  clear: left;
}

Xem Kết Quả

VD2: clear: right.

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  clear: right;
}

Xem Kết Quả

VD3: clear: both.

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  clear: both;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!