Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính max-width trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng lớn nhất của một thành phần.

Cú Pháp:

max-width: none|length;

Trong đó:

  • none - Không thiết lập giá trị. Đây là giá trị mặc định.
  • length - Thiết lập giá trị bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập chiều rộng tối đa cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    max-width: 200px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha