Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính overflow-x trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem điều gì sẽ xảy ra khi nội dung vượt quá chiều rộng của thành phần.

Cú pháp:

overflow-x: visible|hidden|scroll|auto;

Trong đó:

  • visible - Nội dung vượt quá sẽ tràn ra phía bên ngoài thành phần. Đây là giá trị mặc định.
  • hidden - Nội dung vượt quá sẽ bị ẩn đi.
  • scroll - Thành phần hiển thị thêm thanh scroll để kéo.
  • auto - Nội dung vượt quá thì sẽ thêm thanh scroll vào thành phần.

Ví Dụ

VD:

p{
    background-color: orange;
    width: 170px;
    overflow: visible;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha