Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính float trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem một thuộc tính được trôi nổi như nào hoặc không.

Cú Pháp:

float: none|left|right;

Trong đó:

  • none -  Phần tử sẽ không được nổi, nó sẽ hiển thị như bình thường. Đây là giá trị mặc định.
  • left - Phần tử sẽ được nổi về phía bên trái.
  • right - Phần tử sẽ được nổi về phía bên phải.

Ví Dụ

VD: Check vào từng radio button để xem sự khác biệt.

p{
    float: none;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha