DANH MỤC: Box

Thuộc tính float trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem một thuộc tính được trôi nổi như nào hoặc không.

Cú Pháp:

float: none|left|right;

Trong đó:

  • none -  Phần tử sẽ không được nổi, nó sẽ hiển thị như bình thường. Đây là giá trị mặc định.
  • left - Phần tử sẽ được nổi về phía bên trái.
  • right - Phần tử sẽ được nổi về phía bên phải.

Ví Dụ

VD: Check vào từng radio button để xem sự khác biệt.

p{
    float: none;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!