Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính min-width trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng nhỏ nhất cho thành phần.

Cú pháp:

min-width: length;

Trong đó:

  • length - Thiết lập giá trị bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập chiều rộng tối thiểu cho thành phần.

p{
    background-color: orange;
    max-width: 200px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha