DANH MỤC: Box

Thuộc tính top trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng TR

Cú pháp:

top: auto|length;

Trong đó:

 • auto - trình duyệt sẽ tự động tính toán ra giá trị. Đây là giá trị mặc định.
 • length - là các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận giá trị âm.

Ví Dụ

VD: Thiết lập giá vị trí trên cho thành phần.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px;
  position: absolute;
  top: 15px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!