Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính top trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng TR

Cú pháp:

top: auto|length;

Trong đó:

 • auto - trình duyệt sẽ tự động tính toán ra giá trị. Đây là giá trị mặc định.
 • length - là các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận giá trị âm.

Ví Dụ

VD: Thiết lập giá vị trí trên cho thành phần.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px;
  position: absolute;
  top: 15px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha