Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính padding-top trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập khoảng đệm của nội dung với lề trên, trên thành phần.

Cú Pháp:

padding-top: length;

Trong đó: length là các đơn vị đo trong css. Mặc định length sẽ bằng 0.

Ví Dụ

VD1: Thiếp lập padding-top bằng 15px cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    width: 200px;
    padding-top: 15px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha