DANH MỤC: Box

Thuộc tính bottom trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng chỉ định vị trí dưới cùng của 1 thành phần.

Cú Pháp:

bottom: auto|length;

Trong đó:

 • auto - Cho phép trình duyệt tự tính toán vị trí. Đây là giá trí mặc định.
 • length - Cho phép chúng ta điền vào các đơn vị đo trong CSS hỗ trợ. Chấp nhận cả giá trị âm.

Ví Dụ

VD:

p{
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  position: absolute;
  bottom: auto;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!