Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính bottom trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng chỉ định vị trí dưới cùng của 1 thành phần.

Cú Pháp:

bottom: auto|length;

Trong đó:

  • auto - Cho phép trình duyệt tự tính toán vị trí. Đây là giá trí mặc định.
  • length - Cho phép chúng ta điền vào các đơn vị đo trong CSS hỗ trợ. Chấp nhận cả giá trị âm.

Ví Dụ

VD:

p{
    padding: 10px;
    background-color: orange;
    position: absolute;
    bottom: auto;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha