Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính visibility trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem một thuộc tính có được nhìn thấy hay không.

Cú Pháp:

visibility: visible|hidden|collapse;

Trong đó:

 • visible -  thành phần có thể nhìn thấy.
 • hidden - thành phần không thể nhìn thấy.
 • collapse - làm sụp đổ các hàng và cột của table, giá trị này chỉ sử dụng được cho thẻ table.

Ví Dụ

VD:

table{
  background-color: orange;
  width: 250px;
  padding: 10px;
  visibility: visible;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha