Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính width trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng của thành phần.

Cú Pháp:

width: auto|value;

Trong đó:

 • auto - trình duyệt sẽ tự động tính toán giá trị. Đây là giá trị mặc định.
 • length - là các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập chiều rộng tuyệt đối cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  width: 200px;
}

VD2: Thiết lập chiều rộng tương đối cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  width: 20%;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha