DANH MỤC: Box

Thuộc tính width trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng của thành phần.

Cú Pháp:

width: auto|value;

Trong đó:

 • auto - trình duyệt sẽ tự động tính toán giá trị. Đây là giá trị mặc định.
 • length - là các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập chiều rộng tuyệt đối cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  width: 200px;
}

VD2: Thiết lập chiều rộng tương đối cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  width: 20%;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!