Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính padding trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính padding (khoảng đệm) trên 1 lần khai báo.

Cú Pháp:

padding: length;

Trong đó: length có thể là một, hai, ba, bốn giá trị.

 • Khi padding chứa 1 giá trị, thì nó sẽ thiết lập khoảng đệm cho cả bốn phía.
 • Khi padding chứa 2 giá trị, thì tham số thứ nhất sẽ là khoảng đệm trên dưới và tham số thứ hai sẽ là khoảng đệp trái phải.
 • Khi padding chứa 3 giá trị, thì tham số thứ nhất sẽ là khoảng đệm trên, tham số thứ 2 là khoảng đệm trái phải, tham số thứ 3 là khoảng đệm dưới.
 • Khi padding chứa 4 giá trị, thì tham số thứ nhất sẽ là khoảng đệm trên, tham số thứ 2 là khoảng đệm phải, tham số thứ 3 là khoảng đệm dưới, tham số thứ 4 là khoảng đệm trái.

Ví Dụ

VD1: Khi padding chứa 1 giá trị.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px;
}

VD2: Khi padding chứa 2 giá trị.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px 20px;
}

VD3: Khi padding chứa 3 giá trị.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px 20px 30px;
}

VD4: Khi padding chứa 4 giá trị.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px 20px 30px 50px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha